Sällskapet D. B. V.

hade igår afton ett ovanligt talrikt besökt sammanträde .å stadshotellet, varvid bl. a. fastställdes staten för 1929 för trädgårdsstyrelsen, byggnadsstyrelsen och enskilda kassan, Till sammankomsten hade häradshövding Krok inkommit med en motion, som utmynnande i en hemställan om, att sällskapet måtte föranstalta om en allsidig utredning om lyrtiden och dalis verkningar i Visby samt i samband därmed om möjligt uttala sig om åtgärder till minskande av dyrtidens tryck. Motionen remitterades i vanlig ordning till beredningsutskottet. Efter sammanträdet vidtog ett särdeles animerat samkväm med supé, tal och sång.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 November 1928
N:r 262

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *