Slite.

Scoutfest.
Igår hölls en enkel scoutfest I Slite. Man började med att sjunga »Du gamla, du fria» och sedan framträdde avdelningschef Jakobsson och höll ett föret drag om vad scouting är och vill. Talaren berörde dels den fysiska, dels den andliga scoutbildningen. Mest uppehöll han sig vid det parktiska scoutarbetet, varunder pojken skall bliva en praktisk och händig scout. Det förnämata medlet för att uppå dessa färdigheter är lägerliv, scoutings höjdpunkt. Men talaren berörde även höjdpunkt den andra, sidan, nämligen att pojken skall bli ensam och kristen människa. Föredraget belystes av talrika skioptikonbilder ur scoutens liv i skog och marka. Föredragshålaren avtackades efter sitt klarläggande föredrag av den intresserade publiken med applåder. Därefter följde ett lägerbål. Omväxlande sjöngos käcka scoutsåger och spelades fiol och flöjt. Mycket uppskattades patrulledare Almlöfs spökromans. Avdelningschef Pfennigbauer höll avslutningen och utbringade scoutlösen, och så slutade man med att sjunga en aftonpsalm.
Nu är intresset väckt bland gamles och unga i Slite. Dessutom har kyrkoherde Söderberg för en tid sedan välvilligt lovat att ställa sig i spetsen för att samla Slites pojkar. Det finnes även andra som benäget erbjudit sig att hjälpa till. Varför scoutkåren kan anses säkerställd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *