Rättegångs- och polissaker.

Visby rådhusrätt.
(Kronohäktet).
En vidlyftig yngling.

Rannsakning har i dag hållits å kronohäktet härstädes med en 16-årig yngling Gustaf Eddy Ek från Stenkyrka, vilken anhållits av polisen i Norrköping och nu hittransporterats för rannsakning. Han hade ett synnerligen omfattande syndrregister att svara för.
Ynglingen, som var född 1912 i Stenkyrka och redan under skolåldern gjort sig skyldig till snatterier, hade under sommaren haft anställning i Martebo. För någon tid sedan hade han inköpt en cykel av en velocipedreparatör i Lummelunda, därvid betalat 45 kr. kontat och skrivit avbetalningskontrakt för återstoden. Cykeln hade sedan förkommit, själv uppger svaranden, att han blivit frånstulen densamma vid Lummelunds bruk och vidhöll denna uppgift inför rätten. Både målsägaren och åklagaren trodde däremot, att han sålt cykeln för att skaffa pengar. I halva september lämnade han sin tjänst. Ungefär samtidigt gick han en kväll in i en redskapsbod vid en gård i Martebo och fann där en storkavaj, vilken han tillgrep. Efter förmedling av arbetsförmedlingsanstalten erhöll han plats vid Österby utanför Visby och stannade där i tre veckor. En dag tillgrep han emellertid 15 kr. ur husbondens kläder, vidare en resväska, en överrock, ett par byxor, samt strumpor, skjorta, halsdukar, handskar och därtill en cykellykta samt cyklade ned till båten, vilken han omedelbart medföljde till Nynäshamn. Under uppehället vid Österby hade han haft en cykel. Denna hade han, enligt vad han uppgav vid rannsakningen, lånat av en reparatör i Visby. Han hade därvid begärt att för sin fosterfars räkning få låna cykeln ett par timmar, men sedan icke återlämnat densamma. Då han gav sig i väg med båten, lät han cykeln ligga kvar på kajen, där den sedan blev tillvaratagen. Från Nynäshamn begav han sig över Stockholm till Södertälje, varvid han vid ett tågombyte kvarglömde den stulna väskan med dess innehåll på tåget. Då hans pengar nu voro slut, tillgrep han i Södertälje en cykel, med vilken han begav sig landsvägen till Norrköping för att söka arbete. Han sökte där realisera den stulna cykeln, och då köparen begärde, att cykeln först skulle inregistreras hos kriminalpolisen, inställde sig Ek hos denna. Därvid togs emellertid Ek närmare i förhör, varvid hans äventyr kommo i dagen. Någon anmälan till polisen hade då ännu icke gjorts av målsägarne på Gotland.
Svaranden försökte inför rätten svänga sig, men måste vid upprepade tillfällen ändra uppgifter. Själv förklarade han sig intet ha emot en intagning på uppfostringsanstalt, men då fängelseläkaren, d:r Lundahl, i ett yttrande starkt påyrkat att Eks sinnestillstånd skulle undersökas, förklarade rätten efter överläggning målet vilande för sådan undersökning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1928
Nr 258

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *