Likställighet ifråga om rätt att klaga över varning.

Länsstyrelsen tillstyrker i yttrande till k. m:t förslaget om borttagandet av förbudet för statstjänetemän, att overkliga bestraffning i form av varning och om meddelande av föreskrift, att varning ej må utfärdas utan din felandes hörande. I samband härmad ifrågasätter länsstyrelsen, om ej förbudet mot klagan även bör bartfalla ifråga om den föreställning, som kan ifrågakomma för länsassessor och landsfogde. Dessa tjänstemän skulle annars komma i sämre ställning än de övriga. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1928
Nr 258

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *