Fårösundslotsarna belönas för räddningsbragden?

Tre man av personalen vid Fårösunds lotsplats, nämligen lotsen E. O. D. Hamstedt, e. lotsen L. E. Stuxberg och e. båtbiträdet K. Broberg, föreslås hos lotsstyrelsen av lotslöjtnanten R. Boman till erhållande av belöning ur G. E. Westermarks och hans hustru Emelies belöningsfond, för det de den 18 oktober med fara för eget liv räddat besättningen å tyska ålsumpen revet vid Bungeör.
Lotsarna försökte förgäves i den grova sjön ta sig ut till det 50 m. från stranden liggande fartyget. Först efter stora ansträngningar lyckades man få över en lina till »Käthe», varefter besättningen ganska svårt medtagen kunde halas i land.
T. f. lotskaptenen Magnus von Heideman i Stockholm tillstyrker, att räddarna tillerkännas belöning för sin bragd. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1928
Nr 258

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *