Klintehamn.

Den 29 aug.
Teatern.
I Godtemplarsalen härstädes gavs i går afton pjäsen Millionprinsessan. Samtliga uppträdamde skötte sig väl, och publiken hade en verkligt rolig kväll, varom de varma applåderna nogsamt vittnade.

Avskedsfest.
I metodistkyrkan härstädes ägde 24 dennes en synnerligen vacker och stämningsfull fest rum. Orsaken till densamma var, att metodistförsamlingens pastor E. Hellström med familj då stod färdig att lämna vår ort. Som talare vid högtidsstunden medverkade pastorerna E. Hydéhn, J. Gustavsson, Vestin och O. Sollerman. Den sistnämde föredrog därjämte en hyllning i bunden form. Sångföreningen bjöd på en hel del anslående stycken under hr Engqvists ledning. Till pastor H. överlämnades en kontant penningsumma. Att pastor Hellström, som under en tid av tre år här verkat som predikant, tillvunnit sig aktning och sympati i hög grad, omvittnades nogsamt av den talrikt besökta festen. Pastor H., som flyttat till Mörhö distrikt, efterträdes härstädes av pastor Frans Lundqvist från Emmaboda. Välkomstfest för honom hålles i metodistkyrkan nu på lördag den 1 september kl. 8 e. m.

Sjuttio år
fyller lördagen den 1 stundande september förre nämdemannen Karl Jakobsson, Svarvare i Klinte.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 30 Augusti 1928
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *