Elektrifieringen.

Aktiebolaget Gotlands kraftverk anhåller hos k. m:t om tillstånd att från en transformatorstation vid Ringvide i Lärbro socken framdraga en högspänningsledning till Angelbos i samma socken och från en transformatorstation vid Burs i Källunge socken framdraga en liknande ledning till Larsarve kvarn och gård i socknen. Därjämte anhåller bolaget att få framdraga den förstnämda linjen över de kronan tillhöriga fastighetarna 1/4 mtl Rangvede och 1 3/4 mtl Kyrkojord och om rätt att i mån av behov framdraga långspänningsledningar inom område för allmän väg från transformatorstationer, som byggas utefter linjerna. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 30 Augusti 1928
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *