Från landsbygden. Källunge.

KÄLLUNGE, 27 ang.
Källunge J. U. V. hade igår anordnat sommarfest i sin bygdegård med böran kl. 2,30 med avsjungandet av vårt land. Därpå följde hälsningstal av agronom Waldemar Ericsson, varefter folkskollärare Bror Ericson deklamerade en gotlandsdikt och fröken Margit Johansson, Sanda, bidrog med vacker solosång. Skolkökslärarinnan fröken Gertrud Nordling, Hemse, talade därefter vackert och manande om kvinnorna och sabbatsfirandet i våra allmogehem. Hovrättsnotarie Backe från Stockholm hall så ett kort orienterande föredrag om scoutrörelsens syften och arbete, varefter han med ett 10-tal flick- och boyscouter demonstrera de scoutarbete. Hr Backe, som är specialist på att spela på såg, gav därefter några vackra prov på detta slag, av musik. Slite amatörsällskap spelade sedan en tvåaktare Allida och Isabella, ett roligt lustspel, som mottogs med skratt och bifall.
Klockan halv 7 höll agronom K. F. Broander ett manande tal för ungdomen och hembygden, utmynnande i Du gamla, du fria, unisont sjungen. Kl. 7 höll så kyrkoherde Nygren i Barlingbo korum med en tankeväckande betraktelse, före vilken sjöngs psalmen 124. Andakten avslöts med psalmen 434. Under hela dagen spelade fem allmogespelmän vid lämpliga tillfällen gotlandamusikr och i det idealiska sensommarvädret hade omkring 600 personer slutit upp till den vällyckade festligheten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1928
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *