Karby. Firma J. E. Jacobsson.

Karby. Firma J. E. Jacobsson.

Speceri- & Diversehandel. Karby. Tel. Roma 165.
Vid tjugotvå års ålder fick J. E. Jacobsson anställning i Hällvi Konsumaffär, där han stannade till 1928, då han kom till Otto G. Ohlsson filial, Ala. Efter kondition vid firma Enström & C:o i Karby 1929-1931 startade innehavaren egen rörelse i Stenkyrke. Denna drevs till 1939, vilket år innehavaren övertog nuvarande företag. Affärslokalen är centralt belägen, tidsenligt inredd och försedd med två stora skyltfönster. Försäljningen omfattar alla slag av specerier, diversevaror och lantmannaprodukter. Innehavaren är poststationsföreståndare för Karby poststation. Tre biträden äro anställda i företaget.

Johan Eric Jacobsson är född den 21 juli 1900 och son till smedsmästaren Oskar Jacobsson o. h. h. Ida f. Kviberg. Han gifte sig 1:a gången med Ebba Andersson. Barn: Sonja, född 1924. Sedan 1933 är han gift med Ingeborg Enström.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *