Garda. Garda Tjärfabrik.

Garda. Garda Tjärfabrik.

Inneh. Tyko Jacobsson. Robbenarve. Garda. Tel. 97. bost. 26.
Innehavaren var verksam vid sin faders lantbruk till år 1940, då han startade sitt nuvarande företag. Firman startades under relativt blygsamma förhållanden med tillverkning av bilkol, för vilket ändamål en kolugn anlades. År 1942 byggdes nuvarande fabriksfastighet, inrymmande två stora tegelugnar, fyra retorter, hissanordningar m.m. Drivkraften utgöres av två elmotorer. Rörelsen förfogar över ett halvt tunnland lageryta. Råvaran utgöres av torra furustubbar, vilka bearbetas på platsen. De transporteras sedan till fabriken där tjära och terpentin utvinnes ur desamma. Försäljningen omfattar alla slags gengaskol, träkol för värmepannor, tjära och terpentin. Bland firmans kunder märkas bl. a. Skogsägarnas Olje A.-B i Stockholm. I företaget äro femton personer anställda.

Lars Brynolf Tyko Jacobsson är född den 30 augusti 1918 och son till lantbrukaren Gunnar Jacobsson o.h.h. Hildur f. Pettersson, samt gift sedan 1939 med Anna-Britta Jacobsson. Barn: Tore, född den 3 mars 1940, och Bo, född den 24 juli 1942.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *