Hallvards. Firma H. Andersson.

Hallvards. Firma H. Andersson.

Smidesrörelse & Hovslageri. Hallvards. Tel. Högklint 41.
Innehavaren började sin yrkesbana hos fadern, smedsmästare N. H. Andersson. Han arbetade i hemmet till tjugotvå års ålder, genomgick därefter hovbeslagarskola vid Gotlands artillerikår samt erhöll sedermera anställning vid Cedergrens Mek. Verkstad, där han arbetade under ett år. 1919 övertog H. Andersson faderns rörelse. En ny, tidsenligt utrustad smedja uppfördes 1922. I smedjan utföras alla till yrket hörande arbeten såsom lantbruks-, byggnads- och konstsmide samt tillverkning av bilvagnar. Firman utför även alla till ett hovslageri hörande arbeten.

Karl Henrik Andersson är född den 28 juni 1891 och son till smedsmästaren N. H. Andersson o. h. h. Emma Sofia f.
Pettersson. 1921 gifte han sig med Hulda Eklund. Barn: Karl-Henrik, född 1922, Stina, född 1926, och Erik, född 1929.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *