Havdhem. Firma Bröderna Karlström.

Skrädderi- & Benlädnadsaffär. Havdhem. Telefon: 19.
Innehavaren började lära i yrket hos sin fader, vilken hade skrädderi i Halla, Gotland. De konditionerade sedan alternativt hos fadern i Halla och hos en broder i Roma, vilken innehade skrädderirörelse därstädes. År 1921 avled fadern och år 1928 startade bröderna nuvarande rörelse i Havdhem, genom övertagande av skräddarmästare H. Ronanders skrädderi. Rörelsen var till en början förlagd till hyrd lokal, men år 1934 öppnades beklädnasaffär och skrädderiet inflyttade samtidigt i den egna fastigheten. Innehavarna äro kända som skickliga yrkesmän. Allt som hör till branschen utföres såväl av nytillverkning som reparation. Firman har under de gångna åren ständigt ökat sin omsättning. Affärslokalen är stor, ljus och fullt modern inredd med kasettdiskar m. m. Försäljningen omfattar allt som hör till en välsorterad skrädderiaffär.

Ehrnfrid Viktor Karlström är född den 26 januari 1898 och gift sedan 1936 med Nelly Eriksson. Barn: Annita, född 1939, och Harriet, född 1941.
Bertil Amandus Karlström är född den 3 mars 1905 och gift sedan 1940 med Anna Olsson. Barn: Christina, född 1941.
De äro söner till skräddarmästare Alfred Karlström o. h. h. Amanda f. Viman.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *