Havdhem. Firma Ragnar Pettersson.

Snickeriverkstad. Havdhem. Telefon: 19.
Innehavaren började lära i yrket hos sin fader vid femton års ålder och var verksam där i fyra år, varefter han genomgick Visby Slöjdskola. Han var sedan under ett års tid anställd hos byggmästare J. Karlsson i Alva till år 1905 och konditionerade därefter hos byggmästare J. Bengtsson i Visby till år 1909, då han kom till firma Hoffman & Stenström i Burgsvik. Han arbetade där till 1912, då han startade egen byggnadsverksamhet. Denna verksamhet innehade han till 1917, då nuvarande företag startades. Fastigheten, inrymmande fabrikslokal och lagerutrymmen, uppfördes samma år. Den är taxerad till 4.500 kr. och brandförsäkrad för 6.500 kr. Lokalerna äro ljusa och rymliga samt försedda med erforderliga maskiner. Firman tillverkar huvudsakligen byggnadssnickerier och kistor. Företaget har egen begravningsbyrå och levererar kistor över hela Gotland. Två personer äro anställda i rörelsen.

Ragnar Petter Benjamin Pettersson är född den 16 januari 1884 och son till snickarmästare Per Pettersson från Alva o. h. h. Katarina Pettersson, samt gift sedan 1921 med Hulda Högvall. Barn: Dagmar, född 1922, och Fred, född 1925.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *