Minnesmärke å Stora Karlsö över Willy Wöhler.

Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag höll i går årssammanträde å Stora Karlsö under konsul Carl E. Ekmans ordförandeskap. Sexton aktieägare voro närvarande.
Förvaltnings- och revisionsberättelserna föredrogos därvid, och ansvaesfrihet beviljades styrelsen. Till ledamöter i denna omvaldes konsul Carl E Ekman, bankdirektör Ad. Dahlbäck, kaptenerna E. E. Malmgren och T. Ytterberg samt nyvaldes f. landsfiskal M. E. Svallingson. Till suppleanter i styrelsen omvaldes överste G. Gadd och nyvaldes grosshandlare C. I. Kolmodin, och till revisorer utsågos jägmästare Ragnar Melin.
Vid sammanträdet fattades beslut att å Stora Karlsö uppsätta ett minnesmärke över framlidne direktören Willy Wöhler, vilken som bekant under lång tid med stor hängivenhet verkat för vårdande av Karlsöarna och deras djurliv. Minnesmärket skall erhålla formen av en bronsplatta med portätt och inskription och skall uppsättas å bergväggen vid Hien. Avtäckningen beräknas komma att äga rum nästa sommar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1928
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *