Lotslöjtnantstjänstens indragning.

Enligt vad Gotlands Allehanda erfarit ha handlingarna rörande den föreslagna indragningen av lotslöjtnantstjänsten på Gotland den 10 juli remitterats till länsstyrelsen i Visby för att giva intresserade tillfällle att framlägga sina synpunkter på frågan, innan den av k. m:t avgöres. Det är med tillfredsställese vi notera, att handels- och sjöfartsintresset på ön genom denna handelsminisaterns åtgärd blir i tillfälle att säga sin mening om förslaget.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1928
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *