Gotlands handelskammare.

Föreningen till upprätthållande av Gotlands handelskammare har i dag på middagen haft sitt årsmöte å kammarens expeditionslokal under konsul Carl E. Ekmans ledning. Därvid föredrogs först berättelsen över handelskammarens verksamhet och ekonomiska förvaltning under år 1922, vilken besöttelso förelåg i tryck. Vidaro upplästes revisorernas berättelse, varefter an svarsfrihet beviljades kammaren för 1922 års förvaltning, Antalet ledamöter i kammaren bestämdes till 18. Till ledamöter i kammaren omvaldes hrr Carl E. Ekman, C. I. Kolmodin, C. G. Björkandar, Lars Broander, Carl Dagerman och Carl Johansson. Till revisorer för granskning av Innevarande års räkenskaper återvaldes hrr Anders Sandström och Oscar Almers med hrr Torsten Norström och Wilhelm Procopée som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Maj 1923
N:r 122

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *