Gotlands Idrottsförbund

har den 26 dennes utfärdat inbjudan till årets distriktmästerskapstävlingar i bakpärk, vilka komma att taga sin början med speldagen den 17 juni i Stånga. Till dessa tävlingar äga samtliga föreningar och lag på Gotland att anmäla sig, vilket skall vara gjort senast den 15 juni, Spelsättet är det av förbundet brukliga. I mästerskapsgruppen måste de från fjolåret pristagande lagen Garda, När I, Barlingbo och Sanda spela. Övriga lag kunna tävla i vilken av mästerskaps- eller A-gruppen som helst.
Längre fram kommer förbundet att inbjuda till mästerskapstävlingar i varpa, stångstörtning och gotländsk femkamp, vilka samtliga tre grenar komma att gå på någon söndag i början av augusti.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Maj 1923
N:r 122

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *