Till ordförande

vid årets bevillningsberedningar har linsstyrelsen utsett för Visby stad kronofogden Bokström, för norra fögderiet kronofogden Calissendorff, för Visby södra landsförsamling, Stenkumla, Vall, Atlingbo, Eskelhem, Sanda, Hejde, Klinte, Fardhem, Levide, Burs, När, Alskog och Garda pastorat, håradsskrifvare Bergman samt för Hafdhem, Grötlingbo, Öja, Vamlingbo, Hablingbo, Ejsta, Rone och Alfva lånsman J. A. Lindström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *