Lösöreauktion vid Fohle verkstads gård.

Lördagen den 26 innev. maj från kl. 12 midd. kommer för vederbörandes räkning att försäljas å Fohle verkstads gård (stora ladan; 1 järnsvarv med trampanordning, 1 mindre ångmaskin, 1 kolypump, 3 gängskivor, därav en större, 1 säckkärra, 1 decimalvåg med vikter, 2 mindre sågklingor med axel, axelledningar och remskivor, smidesbälg, snickare- och smidesverktyg, kranar, rör, maskinpackningar, skruvstycken; en i gott skick varande 4 hästkrafters Torps Lokomobil, 6 större pressenningar. Diverse järnvägsmaterial såsom signal- och andra lyktor, bromsblock, fjädrar, skyltar m. m., mindre parti smörjoljor, mindre kassaskåp, järnskrot m. m.
Godkände köpare erhålla 2 mån. betalningsanstånd, andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 22 maj 1923.
Karl Dassow.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Maj 1923
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *