Från landsbygden. Stenkyrka.

STENKYRKA, 15 maj.
»Pingstvännerna» hade i torsdags två andaktsstunder i härvaranae missionshus. Lovisa, Svensson och Anna Lisa m. fl. uppträdde och hölls tal i den för sekten väl kanda stilen. Anna Lisa »talade med tungor».
Göken lät höra sig hör första gången i år den 10 maj.
Orren har än mera gått till i härvarande skogar, där glädjande nog inga tjuvskyttar husera. Räven, orrens värsta fiende, tycks ock vara på retur.
Utfärd till Norrlanda hade Kristihimmelsfärdsdag missionaförbundets ungdomaförening anordnat.
En anslående fest med sång och musik etc. firades i söndags av härvarande Goodtemplarorden och Studiecirkelns medlemmar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 Maj 1923
N:r 112

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *