Från sjön.

Ångfartyget Rurik anlände till Stockholm i fredags från Libau med last af rågmjöl, liofrökakor och hampa, sedan den under svårt väder i Östersjön fått en del af skansbeklädnaden samt diverse stöttor bortslagna af brottsjöar, hvarvid äfven en del af på babords sida liggande däckslast, bestående af cirka 150 säckar mjöl, ett partioljekakor samt några hampbalar, spolades från däcket och i sjön. Rurik afgick i lördags till Södra varfyet för att iståndsätta lidna skador.
Fartygets befälhafvare har ifredags afgifvit sjöförklaring.
— Endast en hägring kan antagas som grund till ryktet om den utanför Söderhamn sjunkna ångaren. Enligt Söderb. Tidning har ingen annan ångare än Juana Nancy och Hilding, hvilka båda befinna sig annorstädes, besökt dessa nordliga farvatten.
I torsdags gjordes undersökningar på platsen, Man gick ut väl en half mil, högg hål på isen, drog med stänger och linor m. m. men utan resultat.
— Beslag lades i förra veckan på tyske ångaren Riga, som reparerar vid Oskarhamns verkstad af t. f. kronolänsmannen Westberg för bergningsbolaget Neptuns räkning.
— 170 ???yg, deraf 97 svenska, strandade under år 1887 vid svenska kusterna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *