Ett fanatismens offer.

I tisdags infördes till härvarande hospital en 17-årig flicka, dotter till statkarlen Jakobsson vid Roma Kungsgård. Hon hade några dagar förut helt plötsligt blifvit vansinnig och manat antager att grunden dertill är de täta besöken på »de frälstas» sammankomster. Åtminstone är vansianets art sådan, att man måste anse religions fanatism vara orsaken dertill. Hon vill ut i verlden att predika liksom en gång apastelea Johannes förklarar hon under vilda utrop och åthäfvor. Om hon kan återfå förståndets ljus låter sig ännu ej sägas.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *