Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För ärekränkning hade svickaren Karl Dahlgren instämt hr J. V. de Brun, enär denna skulle hafva yttrat sig om käranden i ordalag, som denna ansåg kränkande för sig. I en ingifven skrift förklarade svaranden, att han ej ansåg att hvad han i häftighet yttrat mot käranden och som föranledts deraf att denna inför södra häradsrätten nekat för veterlig skuld, kunde vara af sådan art att det behöft afgöras inför domstol. Emellertid återtog han hvad han sagt, Kärandens ombud, herr sergeanten Vikander, begärde 3 veckors uppskof för att käranden måtte få tillfälle att personligen förklara sig.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *