Alla de,

som till undertecknad hälta i skuld, torde sina skuldbelopp inbetala intill den 20 Jaouari 1888, efter denna dag komma desamma utan afseende till person. att lagligen indrifvas.
Grahamston i Tingstäde den 30 Dec. 1887.
C. G. Hederstedt.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 December 1887
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *