Borgenärerna

i handlanden C. J. Martins konkurs; som anses börjad den 15 i denna månad, hafva genom offentlig stämning kallats att sist torsdagen den 23 Februari 1888 före kl.
12, här å rådbuset, sina fordringar lagligen anmäla och bevaka.
Visby rådhus den 16 December 1887.
På Rådstufvuarättens vägnar:
HJALM. TORPADIE.

Borgenärerna i hustrun Anna Sofia Anderssons med firma: A. Andersson denna dag började konkurs äro genom offentlig stämning kallade att sist torsdagen den 23 Febrnari 1888 före kl. 12, här å rådhuset, sina fordringar lagligen anmäla och bevaka.
Visby rådhus den 16 December 1887.
På Rådstutvnrättens vägnar:
HJALM. TORPADIE.

Borgenärerne i Carl Hanssons, Båtels i När, konkurs kallas härigenom alt sammanträda å handlanden Emil Krokstedts i När kontor fredagen den 30 invevararande månad kl. 9 f.m. för alt emottaga redovisning öfver boets förvaltoiog och granska upprättadt utdelningsförslag.
Stånga den 15 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerne i Nils Anderssons, Bota i Garda, konkurs kallas härigenom att sammanvträda vid Frendarfve i Garda onsdagen den 28 innevarande December kl. 12 på dagen för att.emottaga redovisniog öfver boetsförvaltning och granska upprättadt utdelningsförslag Stånga den 15 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerne i Nils Bergmans, Frendarfve, i Garda, konkurs kallas att sammanträda vid Frendarfve onsdagen den 28 innevarande månad kl. 10 f.m, för att emottaga redovisning öfver boets förvaltniog och granska utdelningsförslaget.
Stånga den 15 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerne i Per Perssons, Bosarfve i Lye, konkurs, kallas att sammanträda vid Eriks i Lye torsdagen den 29 invevarande December kl. XI f.m. för att emottaga redovisning öfver boets förvaltning och granska upprätta dt utdelnvingslörslag.
Stånga den 15 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerne i Johan Olssons, Smiss i Lye, konkurs kallas att sammanträda vid Smiss i Lye onsdagen den 28 innevarande December kl. 2 e.m. för att emottaga redovisning öfver boets förvaltning och granska upprättadt utdelnivgsförslag.
Stånga den 15 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerne i husbondeenkan Lovisa Ahlberga, Heffride i Lye, konkurs, kallas härigeovom att sammanträda vid Smiss i Lye onsdagen den 28 innevarande December kl. 3 e.m. för att emottaga redovisning öfver boets förvaltning och granska upprättadt utdelningsförslag.
Stånga den 15 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerne i Jacob Hanssons, Eriks i Lye, konkurs, kallas att sammanträda vid Eriks torsdagen den 29 dennes kl. 9 f.m. för att emottaga redovisning öfver boets förvaltning och granska upprättadt utdelningsförslag.
Stånga den 15 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerne i Olof Jacobssons; Rotartve i Lye, konkurg, kallas att sammanträda vid Eriks i Lye torsdagen den 29 dennes kl. 1 på dagen för att emottaga redovisning öfver boets förvaltviog och granska upprättadt utdelnings förslag.
Stånga den 15 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerne i Jacob Jacobssous, Medebys i Lye, konkurs kallas att sammanträda vid Eriks i Lye torsdagen den 29 dennes kl 2 em. för att emottaga redovisuiog öfver boets förvaltning och granska upprättadt utdelningsförslag.
Stånga den 15 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerne i Anton Hermanssons, Bogs i Stånga, konkurs kallas att sammantiäda å Burge gästgitvaregård i Lefvide lördagen den 31 dennes kl. X f.m. för att emottaga redovisning öfver boets förvaltning och granska upprättadt utdelningsförslag.
Alfva den 16 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerne i kaptenen J. N. Sommars konkurs kallas att sammanträda å Burge gästgifvaregård i Lefvide lördagen den 31 dennes kl. XI fm. för att emottaga redovisniog öfver boets förvaltniog och granska upprättadt utdelningsförslag.
Alfva den 15 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerne i Petter Hemmins, Rigges i När, konkurs kallas att sammanmanträda å bandlanden Emil Kroksteds, i När, kontor fredagen den 30 dennes kl. X f.m, för att emottaga redovisnivg och granska upprättadtutdelningsförelag.
Stånga dena 16 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Kreditorerna i förre bonden Olof Nilssons vid Petsarfve i Eke, konkurs varda härigenom kallade till sammanträde å Ronehamns värdshus onsdagen den 28 dennes kl. 3 eftermiddagen för att emottaga redovisning för konkursboets förvaltning, granska upp rättadt utdelningsförslag samt bestämma arvode.
Rone & Eke den 7 December 1887.
KONKURSFÖRVALTNINGEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 December 1887
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *