I anseende till qvarnens utarrendering

låter qvarnägaren och viktualiehandlanden herr A. Larsson, Visby, genom öppen frivillig auktion lördagen den 10 innevarande December kl. 10 f.m. i qvarnen å Slitehamn till den högstbjudande försälja diverse lösegendom, bestående af 3 st. sängar, soffor, bord, en kommod, en skrifpulpet, en skänk, stolar, klädesskåp, 2:ne koffertar, ett väggar, 2:ne fickur m. m., en ridsadel, en besparingsspis, 2:nekaminer, en större kakelugn; 2:ne mjölksåar, en ståltrådslina om 250 fots längd, en vattentunna; kreatur: en ko, 4 st. såväl större som mindre svin m. m. m.; diverse specerivaror såsom socker, kaffe cikoria såpa, sirup flere slag, soda, Norrköpings- och Ljunglöfg snus, flere sorters cigarrer, och röktobar, risgryn, hafregryn, ett större parti rågmjöl, ett parti siktat hveteoch d:o rågmjöl, prima Vesterbottens sötmjölksost, d:o ett större parti skummjölksost, stearinljus, fotogén, något mansgångkläder, ett större parti sill af flere slag m. m.
OBS! Profven kunna få ses dagen före auktionen. Betalningsanstånd lemnas endast åt de, som äro kände för sina inrops ordentliga inbetalande i 3 månader, hvaremot andra betale kontant eller vid anfordran.
Tingstäde den 29 November 1887.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 2 December 1887.
N:r 96.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *