I anseende till hemmanets öfverlemnande

på hälftenbruk låter landtbrukaren Johan P. Pettersson, Lauks i Lokrume, genom öppen, frivillig auktion tisdagen den 15 och onsdagen den 16 innevarande November båda dagarne från kl. 9 f. m. till den högstbjudande försälja hela lösöreboet bestående af gulå, silfver, cmkring 200 skålp. arb. koppar, malm-, messing-, tenn jern- och blecksaker; möbler: elfva st..såväl ol jemålade som polerade sängar, flere soffor, bord, stolar, kommoder, en piporgel, större och mindre väggspeglar, toalettspeglar, allt af bättre beskaffenhet; flere st. sjöskumspipor med silfverbeslag, tobaksskrin, barometrar, termometrar, glas och porslin at månvgabanda slag; linne- och sängkläder, flere st. bolstrar och hufvuddynor med fjäderfyllnad, stopptäcken, lakan, borddukar, servietter, handdukar, ett parti mans gångkläder, några dussin spanmålssäckar; lagg- och träkärl såsom större och mindre bonnar och tonnor, drickskärl, köttinor, fiskkärl, baljor, spann, badkar, bryggroster, allt i större parti och i godt stånd; jern- och blecksaker; grytor, pannor, 3 st. iomurade grytor hvaribland en på 160 kannors rymd; snickareverktyg: 2:ne hyfvelbävkar, sågar, hyflar, stämjern m. m.; smedjeredskap: blåsbälg, 2:ne skrufstäd, släggor, tänger, skrufstyck, gängskilvor m. m. m. m., kör- ochjåkerbruksredskap, en lastvagn, en trilla, 4 st. skrufvagnar, ressläde, 5 par arbetskälkar, rackkälkar, rak-, krok- och jeropinnharfvar, klösar, myllbommar, vänd- och spetsplogar, vrångoch foderhäckar, -potatiskistor, sättrar, 5 par svävglar, myllfösor, backelsemaskiv, klöfversåningsmaskin, en decimalvåg med vigter, etthundra famnar ketting af flere dimensioner, en mängd segel och tågvirke, block, oxok med tömmar, dragkettiogar, hästtäcken, ryktdon, grimmor, tornister, bjellerremmar, en ridsadel, flere par bättre och sämre selar, enbetsselar, tjugor, stålgafflar, jerngrepar, stålspadar, skyfflår, pickor, brottstänger, jernspett, liar, sigdar, yxor, yx- och sigdstenar, en stormangel, en handqvarn, ett jagtgevär m. m.; kreatur: 2 par hästar af hvilka ett par passande till såväl vagos- som arbetsbästar, 2 par goda dragoxar, en tjur, kor hvilka en del nyligen kaltvat, 15 st. får af chewioth-ras, svin, gäss och höns m, m. en stilttrösk med skak i komfortabelt skick, 2:ne skakvindar med risslar, en vindmaskin, 3 st. halmstacker af dels bvete, dels råg, ett parti bygnadsvirke, af olika dimensioner, alm-, björk-, ekplack och bräder m. m. m, m. som ej så noga kan specificeras.
OBS.! För att allt skall medbinnag börjar auktionen båda dagarne precis kl. 9 f. m.
Betalningsanstånd 5 månader.
Denna anståndstid gäller endast för kände och tillförlitlige inropare hvaremot andre betale kontant eller vid anfordran.
Restauration finnes på stället.
Tingstäde den 7 Nov. 1887.
P HÖGBERG.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 7 November 1887.
N:r 89.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *