Å postföringen

å linien Hemse—Klintehamn har endast ett anbud gjorts af arb. Lars Hederstedt, Sindarfve i Hemse, lydande å 3 kr. 68 öre för hvarje tur fram och åter.
För lägsta anbudet å linien Hemse—Burgsvik (1 gång i veckan) stannade entreprenören af de öfriga 3 gångerna hemmansäg. O. F. Olsson, Ringome i Alfva, för 2 kr. 86 öre turen fram och åter.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 24 Oktober 1887.
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *