Navigationskolan.

Följande navigations-elever blfvo vid examen den 23 och 24 dennes utexaminerade:
Till Sjökaptener af 1:sta klassen: M. Larsson, A. T. J. Snöbohm och J. F. Kahlström;
Till Sjökaptener af 2:dra eller Styrmän af 1:sta klassen: O. G. Eriksson, M. V. A. Ablander, O. N. Dahlström, C. P. Pettersson, J. O. Pettersson och C. O. Gardell; samt
Till Styrmän af 2:dra klassen: P. H. Cramér, A. C. W. Sederlund, J. N. Lyth, O. R. F. Söderberg, C. O. Sellin, och J. N. Yttergren.
Larsson och Snöbohm, hvilka erhållit de högsta betygen, tilldelades hvardera ett observationsur af silfver såsom premium.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *