Lagfart

har hos Visby rådhusrätt nader sistl. Mars månad beviljats å följande fastigheter:
hus och tomt nr 85 i Norderroten3 andra qvarter, sålda af enkan J. L. Stenström till jungfru K. L. Ekvall för 2,200 kronor;
hus och tomter nr 30 och 31 i Klinterotens tredje qvarter, värderade till 21 tusen kronor och ötverlåtna genom inbördes testamente till enkan Anna Gustafva Johansson;
hus ochtomter nr 5 och 16 i Strandrotens fjerde fqvarter, sålda af hemmansägaren Klas Andersson till f. hemmansädare A, M. Fröberg för nio tusen kronor;
hus och tomt nr 45 i Norderroters andra qvarter, sålda af glasmästare Sundell och hans bustru till murare G. Nilsson för 2,200 kr.;
hus och tomt ur 43 i Norderrotens fjerde qvarter, sålda af spritbolaget till åkare K. Ö. A. Nyberger för 3,200 kronor;
hus och bygnader på stadsjordstomten nr 34 i Klinteroters fjerde qvarter, värderade till 1,400 kronor samt öfverlåtna dels genom testamente och dels genom köp från sterbhuset efter arbetare N. P. Sienberg till eldaren G. F. Fredriksson och dennes hustru:
hus och tomter nr 20, 21 och 22 i Norderrotens fjerde qvarter, sålda af byggmästare A. Andersson till ingeniör Charles Granqvist för tjugu tusen kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *