Lagfart

har hos Visby rådhusrätt under sistl. Februari månad beviljats å följande fastigheter:
ladubygnaden med tröckverk å stadsjordstomten nr 47 söder om staden, såld af fabrikören J. B. Möller till landtbrukare K. G. Karlsson för 1,500 kronor;
hus och tomt nr 3 i S:t Hansrotens tredje qvarter, sålda af evkan E. K. Lutteman och R. K. Lutteman till grosshandlare Julius Christiansson och fabrikör J. V. Fornell för scx tusen kronor;
hus och tomt nr 16 i Norderrotens fjerde qvarter, öfverlåtna på vissa vilkor af arbetare Gabriel Dahlström och hans hustru till Johanna och Anna Dahlström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *