Offentlig auktion.

Thorsdagen den 23 innev. April kl. 2 e. m., låter hemmansegaren Nicklas Olofsson Norrgårda i Wallstena, medelst offentlig auktion, som förrättas å stället till den högstbjudande försälja sitt egande hemman mantal kronoskatte Norrgårda med byggnader och höstgröda, att genast tillträdas;
Hemmansdelen är belägen vid allmän väg, har 45 tunland god och bördig jord, utbjudas dels i mindre delar, dels i prishelhet, med förbehållen rätt att efter pröfning antaga eller förkasta erhålla anbuden; köpeskillingen, för hvaken nöjaktig säkerhet skall ställas, betalas i terminer, hvilka terminer liksom öfriga vilkoren meddelas vid auktionstillfället.
Hörsne den 15 April 1874.
Efter anmodan
L. P. Christensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 April 1874
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *