Skolrådet i Sproge

har hos k. m:t anhållit om erhållande af fullt statsbidrag för folkskolan, änskönt skolan under vårterminen skötts af ena icke kompetent vikarie.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *