För boupptecknings

förrättande efter arb. L. Valgrens, Krokstäde i Tofta, aflidna hustru, f. enkan Anna Christina Rosengren, Krokstäde, torde de som hafva ouppgjorda affärer med den atlidva eller nämde sterbhas desamma anmäla hos hemmanbsägaren Alf. Bäck: ström, Krokstäde eller till undertecknad senast före lördagen den 6:te instundande Juni.
Rofvalds i Eskelhem den 23 Maj 1885.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *