Fastighetsauktion.

Genom offentlig auktion, som förättas vid Rangvalds i Tofta lördagen den 18 innevarande April kl, 11 f.m. låta hemmansägarne Karl Karlsson och G. Gabrielsson till den högstbjudande försälja sitt egande 1,775/15,552:dels mant. Rangvalds i förenämde socken, att med åbygnader och växande höstgröda genast tillträdas. – Hemmansdelen, som är af särdeles god beskaffenhet och har stor ägovidd, utbjudes först ägovis och sedan i sin helhet, med förbehåll af anbudens pröfvande. Närmare bestämmelser tillkännagifvas vid anktionstillfället.
Vestergarn den 7 April 1885.
Efter anmodan,
K. PETTERSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 April 1885
N:r 29.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *