Egendomshandel.

Läderbandlare N. G Andersson i Visby har sålt 67/2,500 mantal Bomarfve i Vall till fanjunkare Häglund, Harqvie, för 1,500 kronor.
— Stora Mafris i Vestergarn är af kapten Sellman såldt till ingeniör J. O. Nordlöf från Dalarne för 14,300 kronor.
— Häradsh. Karl Herlitz har sålt sin vid St. Hansgatan midt emot folkskolehuset belägna fastighet till byggmästare P. Pettersson för 14,500 kronot, samt tillbandlat sig samme hr Petterssons fastighet vid Tranhusgatan för 7,500 kr.
— Å utmätningsauktion i dag å lands kansliet inropades Karl Dahlgrens konkursmassas 11/192 mantal Rotarfve i Lye, värderadt till 1,400 kronor, af rättaren Per Johansson, Stenstu i Fardhem, för 1,225 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Februari 1885
N:r 21.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *