Bläse kalkbruksaktiebolag

har såsom förut nämts fått bolagsordning af k. m:t fastsstäld på ansökan af grosshandlare A. G. Lindholm, ingeniören Oskar Carlson och handlanden R. F. Cleve. Bolaget, med styrelsens säte i Stockholm, har till ändamål att, efter inköp af Bläse kalkbruk i Fleringe socken bedrifva, kalkbränning, handel och skeppsfart m. m, Aktiekapitalet skall utgöra minst 50 tusen och högst 100 tusen kronor, fördeladt i aktier å 500 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Februari 1885
N:r 21.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *