Nykterhetsföredrag

hölls igår afton å metodistkapellet af inspektor J. A. Kraft inför en talrik allmänhet.
Goodtemplarne af den ursprungliga grenen hade sedan en afskedsfest å Oskarssalen för hr Kraft, hvarvid slöjdskolföreståndaren Pettersson på prosa och stenhuggaren Erlandsson på vers framförde goodtemplarnes tack till hr Kraft för hvad han verkat här för nyktershetssakens främjande. Hr Kraft tackade för hyllningen samt höll ånyo ett med stor uppmärksamhet åhördt föredrag.
Ett 70-tal personer ha under de tre vec kor hr Kraft uppträdt här som nykterhetstalare ingått i orden. Hr Kraft afreste i morgse till Vestervik.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *