Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
Med oxljufven lumpsamlaren Jonas Petter Karlsson, som f. under senaste tiden varit intagen i Rone fattighus, hölls i afton ransakving å länsfängelset. Mot arbetaren Jakob Joneson från Rone och dennes hustru förekommo en del graverande omständigheter, till följd hvaraf kronoläsman Håkanesym yrkade ansvar äfven å dem såsom medvetna om Karlssons stöld.
Efter enskild öfverläggning dömde häradsrätten Karlsson, som är född 1824 i Kråkhult, Jönköpings län, för femte resans stöld till litetids straffarbete, Makarne Joneson kunde ej fällas till något ansvar.
Den ifrågavarande oxen hade stulits från I. Lindgren, Lilla Röstäde i Ekeby, samt af Karlsson sålts till slagtare Axel Ölander i Visby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 December 1884
N:r 99.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *