Storm

hör fortfarande till ordningen för både dag och natt. Natten till måndagen och under gårdagen blåste en häftig sydvestlig vind, som i går qväll ytterligare friskade i och idag blåst nästan full vestlig. Ångf. »Visby», som skulle hafva anländt i går morgse, lade sig på sön dags qväll för ankar i skärgården. Försök gjordes att gå ut, men förgäfves. Idag på morgonen kl. 8 (den senaste underrättelse man har) telegraferas, att försök ånyo gjorts, ehuru fåfängt på grund af rådande vest nordvestlig etorm med svår hög sjö.
»Klintehamn», som igår f.m afgick från Fårösund, har i dag kl. 7,15 f.m. passerat Södertelje.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Oktober 1884
N:r 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *