En soldat med 97 sår.

Alla såren från en och samma granat.
Att någon på slagfältet kan få 97 sår och ändå komma därifrån med lifvet, klingar som ett underverk. Detta under har dock inträffat med en läkare vid namn Dercle, hvilken tillhör 28:e franska infanteriregementet.
Det sårade befinner sig för närvarande i ett parisiskt lasarett och väcker naturligtvis som medicinskt under den största förvåning.
Alla hans 97 sår härflyta af en enda projektil, en granat, hvilken kreverade i omedelbar närhet af Derele då han var sysselsatt med hopsamling af sårade. Hans hufvud är för bärvarande alldeles oigenkänligt, så många sömmar har man måst anlägga därpå. Från västra armen är köttet bortslitet ända till benen. Ryggen har så många hål som ett såll och benen se ut som tatuerade.
Mannen med de 97 krigssåren är redan så pass återstäld, att han kunnat skrifa ett längre bref till en vän, som likaledes är läkare, hvari han berättar huru det tillgick då han blef sårad. Det verkligt underbara med de 97 såren är icke att intet af dem förde till döden utan att ingen lifsfarlig infektion uppstod.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *