Fältkrigsrätt,

bestående af major Bäckström, ordf., auditör Wiman, kaptenerna Beselin och Eek och löjtnant Andreasson, har idag samananträdt å artilleriet för att ransaka och döma i en del af oss förut refererade mål görande förseelser af olika art under militär tjänstgöring.
Därvid förekom först det förut omtalade målet mot mästerlotsen C. J. Dahlbeck och värnpliktige lotslärlingen Emil Pettersson. Målet handlades liksom vid föregående rättegångstillfälle inför lyckta dörrar, detta på grund af vid målets handläggning förekommande militära hemligheter. Målet resulterade i att Dahlbeck ådömdes varning och Pettersson dömdes till 8 dagars arrest.
Värnpliktige signalisterna Johan Sigfrid Johansson och Hans Rikard Vretlund voro tilltalade för fylleri, hvad Vretlund beträffar i förening med begånget våld under sabbatstid. Johansson dömdes till sex dagars sträng arrest och Vretlund till straffarbete i sammanlagdt sju månader och nio dagar. Vretlund skall kvarstanna i häkte.
Slutligen hade krigsrätten att verkställa utredning angående de vid skenfärden utför Högklint förolyckade två hästarna, tillhörande artilleriets stab, äfvensom verkställa utredning rörande en skadad sjukskrifven häst vid artillerikårens depå.
Utredningen härom pågick vid tidningens pressläggning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *