Auktion.

Att de af undertecknad sistl. vår i konsul Herlitz magasin, hos kopparslagaren Engström och hos enkefru Bachér härstädes förrättade auktioner till betalning förfalla, de tvänne sist nvämda den 2:dra och den först nämda den 10:de instundande September, samt att liqvid för desamma å sagde förtallo dagar uppbäres hemma hos mig, till kännagifves bärigenom, med erinran till vederbörande, detresterandeinropsbelopp å dessa auktioner omedelbart efter uppbördsdagarie komma att utmätningsvis indrifvas.
Klintehamn den 26 Augusti 1884.
AUG. NORSTEDT.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Augusti 1884
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *