Sjuk- och begrafningskassan I. H.

(Inbördes hjälp) hade igår afton sammanträde.
Af revisionsberättelsen framgick, att kassans medlemsantal under året varit 151 personer. I sjukhjälp har utbetalats 610 kronor, och till tvänne dödsbon har utanordnats 300 kronor. Kassabehållningen var vid årets slut 1,446 kronor.
Ansvarsfrihet beviljades.
Den i tur afgående styrelsen återvaldes, likaså förutvarande revisorerna, äfven samtliga sjukbesökare återvaldes.
Slutligen godkändes styrelsens förslag om kassans sammanslagning med sjuk- och begrafningskassan F. B. (Förenade Bröder.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 februari 1915
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *