Sjuttiofem år

fyller i morgon änkefru doktorinnan Mathilda Weström, född Sturtzenbecher, framlidne läroverksadjunkten d:r C. A. Weströms efterlämnade maka.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 februari 1915
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *