Sjukvården vid Gotlands trupper.

Som chefläkare vid sjukvårdstruppen efter d:r Björklund, som från och med morgondagen frånträder befälet öfver denna tropp för att afgå till tjänstgöring vid Vendes artilleriregemente i Kristianstad, placeras doktor M. Simon.
— Till chefen för infanteriregemente förfogande ställes från och med 5 dennes fältläkarestipendiaten Wersén.
— Till tjänstgöring vid sjukhuset i Tingstäde har placerats värnpliktige med kandidaten E. W. Rosenström, som konstituerats med löjtnants tjänsteställning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 februari 1915
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *