Senaste nyheterna från kriget.

I väster.
Två kortfattade rapporter.

Berlin, 4 febr. Stora högkvarteret meddelar, att franska angreppen på våra ställningar i Perthes afslagits.
Paris, 4 febr. Den igår eftermiddag utfärdade kommunikén meddelar, att vårt artilleri i Aisne-dalan nått lysande resultat. »Vi ha gått framåt och tagit fångar».

På de östra stridsplatserna.
Alldeles oförenliga rapporter.
— Segerbud från båda parterna.

Petragrad, 4 febr. Generalstabens kommuniké igår afton framhåller, att striderna i Mlawa allt jämväl äro till våra truppers fördel. Vid Bolimoff stod intensiv strid i måndags, hvarvid tyskarna tillbakaslogos. Äfven ägde strid rum samma dag vid Gumin, där vi togo några förut förlorade skyttegrafvar.
I Karpaterna fortsätta striderna. Vid öfvergången af Merzö Laborez, en af de förnämsta bergskammarna, eröfrade vi ett batteri om sex kanoner, två haubitser samt toge ett stort antal fångar. Den fientliga offensivan vid Vysotsko tillbakaslogs med enorma tyska förluster.

Den tyska versionen om samma strider.
Berlin, 4 febr. I Polan norr om Weichsel ha kavallaristriderna resulterat i att ryssarna kastats tillbaka. Söder om Weichsel ledde angreppet öster om Bolimoff till eröfrandet af byn Gumin. Ännu kämpa vi om Wola Szydlowierzka. Vi ha sedan första februari här tagit öfver fyraturen fångar samt sex kulsprutor.

Österrikarna framgångsrika i Karpaterna.
Wien, 4 febr. Officiellt meddelas, att i Östbeskiderna vi tillbakaslagit mycket häftiga angrepp med stora förluster för ryssarna. Striderna å Karpaternas mellersta skogshöjder ha tagit en gynsam vändning för de förbundna, som i går eröfrade flera höjdställningar och togo tusen fångar samt flera maskingevär.

Slagkryssaren Seydlitz svårt skadad?
London, 4 febr. Times’ Rotterdamskorrespondent meddelar, att tyska kryssaren Seydlitz efter senaste slaget återvändt till Wilhelmshaven mycket svårt skadad och med stora förlustar i människolif.

Engelska ångarna skola gå under neutral flagg!
En röfvarhistoria?

Berlin, 4 febr. Wolffs byrå meddelar om en hemlig engelsk order, att engelska ångare med anledning af de tyska undervattensbåtarnas uppträdande i Engelska och Irländska kanalerna. skola hissa neutral flagga och dölja alla märken, som förråda nationaliteten.

Tyskarna skjuta på engelska lasarettsfartyg.
En sensationshistoria?

London, 4 febr. En tysk undervattensbåt har 2 februari affyrat en torped mot engelska lasarettsfartyget Asturias, ehuru fartyget var måladt i röda korsets färger. Skottet träffade emellertid icke. De engelska tidningarna uttrycka djup afsky för dådet, påpekande att fartygets egenskap af lasarettsfartyg måste observerats.

Upproret i Sydafrika.
London, 4 febr. Till Routers byrå telegraferas från Kapstaden, att upprorsledaren Kemp med alla sina män gifvit sig.

Engelsk seger vid Suezkanalen.
London, 4 febr. Reuters byrå meddelar från Kairo, att på tisdagen försökte fienden öfvergå Suezkanalen i närheten af Sussun. Då fienden började uppföra bron, riktades ett angrepp mot honom. Fienden flydda i vild oordning, efterlämnande hela bromaterialet. Åtskilliga drunknade.

Den ihärdiga tyska offensiven i Frankrike.
Paris, 4 febr. Kommunikén kl. 11 i natt uppger, att tyskarna företagit tre angrepp i Champagne, hvilka afslasits. I Argonne skedde ett nytt angrepp vid Bagatelle natten till söndagen, men angreppet afslogs.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 februari 1915
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *