Arbetareföreningens föreläsningar.

Läroverksadjunkten d:r A. P. Skoglar höll i går sin andra och sista föreläsning om Belgien inför ett ganska talrikt auditorium. Efter en kort rekapitulation af föregående föreläsning uppehöll sig tal, denna gång till en början vid språkstriderna mellan valloner och flamländare och lämnade därefter en redogörelse för landets industri; specielt mässing- och zinkindustrien samt fönsterglastillverkningen. Ganska ingående skildrades därefter de sociala och politiska förhållandena. Efter skilsmåssan från Holland och suveränitetens förvärfvande har Belgiens inrikes politik uteslutande kännetecknats af ett fortgående utvecklingsarbete under ständig slitning mellan partierna, »klerikale» och »liberale», samt på senare tiden socialisterna, hvilkas chef som bekant är Emile Vandervelde. Folkupplysningen står i allmänhet lågt, superiet är utbredt bland befolkningen och osedligheten förerar, i synnerhet i grufdistrikten.
Föreläsningen, som illustrerades af ett antal lyckade ljusbilder, var intressant och lämnade en bra bild af förhållandena i det numera så olyckliga landet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *