Årets skjutprogram faststäldt.

K. m:t har faststält förslag till det frivilliga skytteväsendets skjutprogram för år 1916, dock med den ändringen, att i förslaget upptagna bestämmelser rörande särskild kammarskjutningsklass skola utgå. Samtidigt har k. m:t i anslutning till hvad riksdagen uttalat i skrifvelse 20 maj 1904 beträffande det frivilliga skytteväsendets befrämjande, velat erinra om att skjutning på skjutbana åtminstone i närheten af gudstjänstlokal bör undvikas under församlingens högmässogudstjänst. K. m:t har äfvenledes faststält samt till arméförvaltningens civila departement öfverlämnat modell å årtalsdiplom att utdelas i enlighet med bestämmelserna i det frivilliga skytteväsendets faststälda skjutprogram.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *