Auktion.

För husbonden H. Johansson, Lassor i Alskog, hålles auktion å rothuggning fredagen den 12, dennes från kl 12 midd. i den s. k. Tjocket.
Skogen, är passande för sågtimmer, byggnadsvirke och ved.
Godkände inropare lämnas betelningsanstånd till den 1 okt. d. å., andra betala vid anfordran.
Närmare underrättelser lämnas vid auktionstillfället.
Alskog den 1 febr. 1915.
Joh. N. Larsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *